Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji

Číslo: 003

Platnost od: 3. 8. 2015 08:00

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 8. 2015 00:00

Alokace v Kč: 639 359 258

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:02:58

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě vregionu NUTS II Severozápad
    Investiční priorita:
  • 1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: uzavřená

Oprávněným žadatelem je pouze Úřad práce ČR.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 3. 8. 2015
 
Aktualizováno: 29. 6. 2017