Zajištění dostupnosti sociálních služeb

Číslo: 003

Platnost od: 17. 6. 2022 09:00

Platnost do: 30. 10. 2026 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 6. 2022 09:00

Alokace v Kč: 6 600 000 000

Poslední aktualizace dat: 22. 5. 2024 09:59:58

Specifický cíl:
  • 2.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:

 


 
Uveřejněno: 17. 6. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel