Záruky pro mladé

Číslo: 004

Platnost od: 8. 6. 2015 12:00

Platnost do: 31. 12. 2018 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2015 00:00

Alokace v Kč: 1 339 000 000

Poslední aktualizace dat: 8. 4. 2024 10:37:32

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež
    Investiční priorita:
  • 1.1 Přístup k zaměstnání
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: uzavřená

Odkaz na související kluby fóra:

Oprávněným žadatelem je pouze Úřad práce ČR.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 8. 6. 2015
 
Aktualizováno: 16. 1. 2020