Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Záruky pro mladé

Číslo: 004

Platnost od: 8. 6. 2015 12:00

Platnost do: 31. 12. 2018 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2015 00:00

Alokace v Kč: 1 339 000 000

Specifický cíl:
 • Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež
  Investiční priorita:
 • 1.1 Přístup k zaměstnání
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: uzavřená

Odkaz na související kluby fóra:

Oprávněným žadatelem je pouze Úřad práce ČR.

Soubory ke stažení:

 • Text výzvy č. 004 OPZ
  • Aktualizace k 18. 5. 2018: Změna výzvy se týká prodloužení data ukončení příjmu žádostí o podporu do 31. 12. 2018 do 12 hodin.
  • Aktualizace k 25. 9. 2017: Změna výzvy se týká navýšení celkové alokace výzvy, navýšení dílčích alokací KrP ÚP ČR. 
 • Zápis z jednání hodnotící komise (14. 10. 2015)


 
Uveřejněno: 8. 6. 2015
 
Aktualizováno: 18. 5. 2018