Průběžná výzva pro hl. m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

Číslo: 006

Platnost od: 26. 6. 2015 08:00

Platnost do: 30. 6. 2020 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 7. 2015 00:00

Alokace v Kč: 696 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:03:07

Specifický cíl:
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Oprávněným žadatelem je pouze hl. m. Praha.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 26. 6. 2015
 
Aktualizováno: 16. 4. 2019