Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Výzva pro systémové projekty realizované MPSV - soc. podnikání

Číslo: 016

Platnost od: 27. 8. 2015 08:00

Platnost do: 29. 6. 2018 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2015 00:00

Alokace v Kč: 25 000 000

Poslední aktualizace dat: 1. 3. 2021 12:20:22

Specifický cíl:
  • Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Oprávněným žadatelem je pouze Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 27. 8. 2015
 
Aktualizováno: 13. 6. 2017