Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Číslo: 020

Platnost od: 29. 4. 2016 08:00

Platnost do: 31. 10. 2021 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 5. 2016 04:00

Alokace v Kč: 1 091 768 327

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:02:51

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání
    Investiční priorita:
  • 1.4 Modernizace institucí trhu práce
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: uzavřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 29. 4. 2016
 
Aktualizováno: 19. 10. 2021