Realizace nástrojů politiky zaměstnanosti na regionální úrovni

Číslo: 023

Platnost od: 15. 9. 2022 12:00

Platnost do: 2. 2. 2028 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 9. 2022 12:00

Alokace v Kč: 400 000 000

Poslední aktualizace dat: 29. 5. 2023 09:39:57

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: uzavřená

Priorita:

1 Budoucnost práce

Specifický cíl:

 1.1 Přístup k zaměstnání

 

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 15. 9. 2022
 
Aktualizováno: 30. 3. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel