Realizace nástrojů politiky zaměstnanosti na regionální úrovni

Číslo: 023

Platnost od: 15. 9. 2022 12:00

Platnost do: 2. 2. 2028 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 9. 2022 12:00

Alokace v Kč: 400 000 000

Poslední aktualizace dat: 30. 1. 2023 15:44:53

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: uzavřená

Priorita:

1 Budoucnost práce

Specifický cíl:

 1.1 Přístup k zaměstnání

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 15. 9. 2022
 
Aktualizováno: 14. 9. 2022
 
 
Určeno pro: Žadatel