Realizace nástrojů politiky zaměstnanosti na regionální úrovni

Číslo: 023

Platnost od: 15. 9. 2022 12:00

Platnost do: 2. 2. 2028 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 9. 2022 12:00

Alokace v Kč: 400 000 000

Poslední aktualizace dat: 8. 7. 2024 10:43:07

Specifický cíl:
  • 1.1 Zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporu samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnoticí komise


 
Uveřejněno: 15. 9. 2022
 
Aktualizováno: 15. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel