Záruky pro mladé

Číslo: 028

Platnost od: 4. 10. 2022 12:00

Platnost do: 28. 3. 2028 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 10. 2022 12:00

Alokace v Kč: 1 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 4. 12. 2023 10:31:00

Specifický cíl:
  • Zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporu samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:

  • Text výzvy č. 028 (aktualizace k 30. 3. 2023 - stanovení nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu se mění na 31. 12. 2028)

Zápisy z jednání hodnotící komise:


 
Uveřejněno: 4. 10. 2022
 
Aktualizováno: 5. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel