Záruky pro mladé

Číslo: 028

Platnost od: 4. 10. 2022 12:00

Platnost do: 28. 3. 2028 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 10. 2022 12:00

Alokace v Kč: 1 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 7. 2024 12:05:30

Specifický cíl:
  • 1.1 Zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporu samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnotící komise:


 
Uveřejněno: 4. 10. 2022
 
Aktualizováno: 15. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel