Výzva na systémové projekty pro ostatní ministerstva

Číslo: 029

Platnost od: 25. 9. 2015 08:00

Platnost do: 30. 6. 2017 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2015 00:00

Alokace v Kč: 265 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:28

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Oprávněnými žadateli jsou pouze Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační služba, Ministerstvo vnitra.

Text výzvy byl k 2. 3. 2016 aktualizován: došlo k doplnění popisu podporovaných aktivit a doplnění cílové skupiny.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 25. 9. 2015
 
Aktualizováno: 13. 6. 2017