Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Úřad vlády ČR (systémové projekty)

Číslo: 030

Platnost od: 25. 9. 2015 08:00

Platnost do: 29. 6. 2018 23:59

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

 

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 25. 9. 2015.

Oprávněným žadatelem je pouze Úřad vlády ČR.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 25. 9. 2015
 
Aktualizováno: 20. 6. 2016