Úřad vlády ČR (systémové projekty)

Číslo: 030

Platnost od: 25. 9. 2015 08:00

Platnost do: 29. 6. 2018 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2015 00:00

Alokace v Kč: 315 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:29

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Oprávněným žadatelem je pouze Úřad vlády ČR.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 25. 9. 2015
 
Aktualizováno: 13. 6. 2017