Zkvalitnění zdravotních služeb – péče o duševní zdraví

Číslo: 031

Platnost od: 19. 12. 2022 09:00

Platnost do: 30. 4. 2024 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 12. 2022 09:00

Alokace v Kč: 350 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:08:57

Specifický cíl:
  • 2.2 Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:

  • Text výzvy č. 031 OPZ+
  • aktualizace výzvy k 7. 12. 2023 - součástí revize je rozšíření věcného zaměření výzvy, změna časového nastavení výzvy (změna data ukončení příjmu žádostí o podporu), rozšíření oprávněných žadatelů, rozšíření indikátorů, rozšíření kategorií cílových skupin, změna dílčích alokací, změna kontaktních osob vyhlašovatele výzvy a formální úpravy výzvy.
  • aktualizace výzvy k 2. 4. 2024 - součástí revize je rozšíření věcného zaměření výzvy, změna dílčích alokací a formální úpravy výzvy.
     
  • Informace o detailním sledování podpor ve výzvě č. 031 (nové)

Zápisy z jednání hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 19. 12. 2022
 
Aktualizováno: 2. 4. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel