Zkvalitnění zdravotních služeb – péče o duševní zdraví

Číslo: 031

Platnost od: 19. 12. 2022 09:00

Platnost do: 18. 12. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 12. 2022 09:00

Alokace v Kč: 350 000 000

Poslední aktualizace dat: 22. 5. 2023 11:25:49

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.2 Přístup k sociálním a zdravotním službám

Soubory ke stažení:


Zápisy z jednání hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 19. 12. 2022
 
Aktualizováno: 11. 5. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel