Zkvalitnění zdravotních služeb – zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péče

Číslo: 046

Platnost od: 30. 1. 2023 09:00

Platnost do: 30. 4. 2024 14:00

Alokace v Kč: 434 000 000

Poslední aktualizace dat: 8. 7. 2024 10:44:00

Specifický cíl:
  • 2.2 Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnotící komise:


 
Uveřejněno: 30. 1. 2023
 
Aktualizováno: 10. 7. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel