Podpora procesů ve službách – kraje (2)

Číslo: 068

Platnost od: 25. 1. 2024 09:00

Platnost do: 31. 3. 2025 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 1. 2024 09:00

Alokace v Kč: 400 000 000

Poslední aktualizace dat: 22. 7. 2024 09:41:36

Specifický cíl:
  • 2.2 Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: MPSV - odbor realizace projektů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 25. 1. 2024
 
Aktualizováno: 15. 2. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel