Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním II

Číslo: 093

Platnost od: 15. 6. 2020 08:00

Platnost do: 31. 5. 2021 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 6. 2020 08:00

Alokace v Kč: 3 600 000 000

Poslední aktualizace dat: 2. 10. 2023 10:10:48

Specifický cíl:
 • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
  Investiční priorita:
 • 1.3 Adaptabilita pracovní síly
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:

Aktualizace výzvy k 22. 10. 2020:

 • v návaznosti na změnu podmínek veřejné podpory – umožnění režimu Dočasného rámce
 • alokace výzvy byla navýšena z původních 500 000 000 Kč na 3 600 000 000 Kč
 • nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu prodlouženo do 31. 12. 2023
 • programová oblast a území dopadu rozšířeno o hlavní město Prahu a s tím související úprava míry podpory na 80,57 % EU / 19,43 % státní rozpočet
 • přidán výstupový monitorovací indikátor 9 95 00 Počet osob podpořených v rámci boje nebo působení proti účinkům pandemie COVID-19
 • v cílové skupině přidány mezi podporované osoby zaměstnanci na překážkách dle § 207 – 209 zákoníku práce, zaměstnanci v době částečné ne/zaměstnanosti


 
Uveřejněno: 15. 6. 2020
 
Aktualizováno: 1. 2. 2021
 
 
Určeno pro: Žadatel