Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním II

Číslo: 093

Platnost od: 15. 6. 2020 08:00

Platnost do: 31. 5. 2021 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 6. 2020 08:00

Alokace v Kč: 500 000 000

Poslední aktualizace dat: 19. 10. 2020 09:56:11

Specifický cíl:
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.3 Adaptabilita pracovní síly
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 15. 6. 2020
 
Aktualizováno: 10. 7. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel