Výdejny potravinových bank

Číslo: 100

Platnost od: 16. 12. 2022 09:00

Platnost do: 15. 9. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 12. 2022 09:00

Alokace v Kč: 70 000 000

Poslední aktualizace dat: 8. 4. 2024 10:47:04

Specifický cíl:
  • 2.2 Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 16. 12. 2022
 
Aktualizováno: 8. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel