Podpora specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků

Číslo: 114

Platnost od: 8. 2. 2019 08:00

Platnost do: 30. 4. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 8. 2. 2019 08:00

Alokace v Kč: 128 400 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:58

Specifický cíl:
  • Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Pro tuto výzvu je oprávněným žadatelem pouze Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 8. 2. 2019
 
Aktualizováno: 19. 9. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel