Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha

Číslo: 120

Platnost od: 16. 3. 2020 00:30

Platnost do: 16. 6. 2020 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 23. 3. 2020 08:00

Alokace v Kč: 15 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:06:32

Specifický cíl:
  • Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
  • Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
    Investiční priorita:
  • 4.1 Efektivní veřejná správa
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 16. 3. 2020
 
Aktualizováno: 17. 6. 2021
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel