Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha

Číslo: 120

Platnost od: 16. 3. 2020 00:30

Platnost do: 16. 6. 2020 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 23. 3. 2020 08:00

Alokace v Kč: 15 000 000

Poslední aktualizace dat: 26. 10. 2020 09:18:07

Specifický cíl:
  • Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
  • Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
    Investiční priorita:
  • 4.1 Efektivní veřejná správa
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 16. 3. 2020
 
Aktualizováno: 20. 5. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel