Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí

Číslo: 128

Platnost od: 9. 9. 2016 08:00

Platnost do: 30. 11. 2016 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 9. 2016 04:00

Alokace v Kč: 215 700 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:45

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace projektů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 9. 9. 2016
 
Aktualizováno: 14. 6. 2017
 
 
Určeno pro: Žadatel