Podpora pro uprchlíky z Ukrajiny

Číslo: 144

Platnost od: 10. 7. 2023 00:00

Platnost do: 15. 9. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 7. 2023 09:00

Alokace v Kč: 1 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 19. 2. 2024 09:44:56

Specifický cíl:
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace projektů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 10. 7. 2023
 
Aktualizováno: 18. 7. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel