Zpět

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 – Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 – Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Číslo: D1

Platnost od: 18. 12. 2013 08:00

Platnost do: 21. 2. 2014 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Žádosti v aplikaci Benefit7 je možné podávat od 30. 12. 2013.

Dotazy můžete pokládat také elektronickou cestou prostřednictvím zřízeného klubu v ESF Fóru.

Informace k hodnocení projektových žádostí:

  • Přijato bylo 21 žádostí o dotaci.
  • 10. 3. 2014 bylo ukončeno formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Jedna žádost byla po tomto kole hodnocení vyřazena, 20 žádostí bylo předáno k věcnému hodnocení.
  • 7. 4. 2014 bylo ukončeno věcné hodnocení žádostí.
  • Všech 20 žádostí tímto hodnocením prošlo a bylo postoupeno výběrové komisi, která jednala 28. 4. 2014. 
  • Komise vybrala k podpoře 19 projektů s celkovou výší podpory 29 617 511,16 Kč. 
  • VÝSLEDKY VÝZVY

Soubory ke stažení:

Semináře:


 
Uveřejněno: 18. 12. 2013
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016