Zpět

Vzdělávejte se pro růst! II

Vzdělávejte se pro růst! II

Číslo: C3

Platnost od: 2. 8. 2013 08:00

Platnost do: 31. 12. 2015 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor řízení pomoci z ESF

Typ výzvy: uzavřená

 

 Dne 25. 2. 2015 došlo k revizi výzvy č. C3. Předmětem revize je rozšíření okruhu cílové skupiny v části „podnikatelské subjekty“. Dále byly zohledněny i některé změny v legislativě v části „nestátní neziskové organizace“.

Dne 17. 12. 2014 byla revidována výzva č. C3. Předmětem změny byla úprava vstupních podmínek, prodloužení platnosti výzvy a aktualizace bodu týkajícího se veřejné podpory.

UPOZORNĚNÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE

Výzva C3 je určena pouze pro Odbor řízení projektů MPSV ČR! Tj. projektovou žádost může do této výzvy předložit pouze Odbor řízení projektů MPSV ČR. Projekt v této výzvě bude realizován výše uvedeným odborem za spolupráce Úřadu práce ČR.

Zaměstnavatelé, kteří se budou chtít do projektu zapojit, předloží na místně příslušnou pobočku Úřadu práce ČR žádost o vstup do tohoto projektu. Bližší informace pro zaměstnavatele budou pravděpodobně ke konci roku 2013 zveřejněny na webovém portálu MPSV. Na těchto stránkách budou k dispozici nejen potřebné formuláře, ale také Manuál pro zájemce o vstup do projektu, v němž bude popsáno, jakým způsobem mohou zaměstnavatelé o vstup do projektu žádat.

Jelikož forma zapojení zaměstnavatelů do projektu z výzvy C3 bude velmi obdobná formě zapojení do stávajícího projektu „Vzdělávejte se pro růst!“, vkládáme zde odkaz na portál MPSV, kde jsou nyní zveřejněny informace o stávajícím projektu: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_rust~.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 2. 8. 2013
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016