Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vision nástroje strojního vidění Cognex

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 07. 2015 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 35 000 Kč

 
06. 05. 2016

Školení v integrovaném grafickém vývojovém prostředí Delphi určeném pro tvorbu aplikací na platformě MS Windows

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 07. 2015 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 108 768 Kč

 
06. 05. 2016

Školení OZZ a OZP za účelem zvýšení kvalifikace

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 07. 2015 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 400 000 Kč

 
06. 05. 2016

Německý jazyk pro autoopravárensví II

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 07. 2015 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 406 612 Kč

 
06. 05. 2016

2 kurzy Čtení a kreslení technické dokumentace se zaměřením na Solid Edge 1 kurz Programátor CNC strojů se zaměřením na CAM Express

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 07. 2015 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 634 400 Kč

 
06. 05. 2016

Odborná obchodně technická angličtina II. - Elkamet s. r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 07. 2015 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 96 000 Kč

 
06. 05. 2016

PowerMill

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2015 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 30 000 Kč

 
06. 05. 2016

Windows Server 2012 - správa Active Directory

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2015 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 80 000 Kč

 
06. 05. 2016

Odborná obchodně technická němčina II. ve společnosti Elkamet s. r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 07. 2015 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 60 000 Kč

 
06. 05. 2016

Teamcenter - Schedule Manager

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 07. 2015 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 30 000 Kč

 
06. 05. 2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců firmy Apollo servis s.r.o. – 201506

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 07. 2015 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 985 820 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávací aktivity společnosti Okula Nýrsko a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2015 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 994 420 Kč

 
06. 05. 2016

Výzva č. 10/2015 k podání nabídky na zabezpečení rekvalifikace "Švadlena 31-033-H".

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 07. 2015 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
06. 05. 2016

Pilotní realizace specializovaných vzdělávacích a rozvojových aktivit a adaptačního a stabilizačního programu v ČTÚ

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 06. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 310 000 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávání POVZ pro JASPA s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 06. 2015 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 780 880 Kč

 
06. 05. 2016

Rekonstrukce tělocvičny a prostor dětských skupin MPSV v objektu MPSV Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 07. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 394 930 Kč

 
06. 05. 2016

Výroba a dodání audiovizuálního díla - "Zvládání ne/standardních situací Asistenta prevence kriminality a prezentace technik vyjednávání a získávání protějšků v mezních situacích - DVD s obsahem instruktážního videa" - klíčová aktivita č.10 projektu ESF OP LZZ Asistent prevence kriminality II, reg.č. CZ.1.04./3.3.00/C5.00001

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 06. 2015 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 996 000 Kč

 
06. 05. 2016

Testování funkčnosti Jednotného systému řízení bezpečnosti v resortu MPSV

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 07. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 892 750 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti Okula Nýrsko a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 06. 2015 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 994 420 Kč

 
06. 05. 2016

Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit – Výběr poskytovatele sociálních služeb a fakultativních činností – prodloužení projektu

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 06. 2015 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 265 127 Kč

 
06. 05. 2016