Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

V aplikaci došlo k neočekávané vnitřní chybě.

Pro obnovení funkce se zkuste, prosím, odhlásit a znovu přihlásit. Potom zkuste akci zopakovat. Pokud problém přetrvá, obraťte se, prosím, na technickou podporu.
Omlouváme se za způsobené problémy.
07.08.2020 02:27:35 CEST
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 10
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.convertToArray(ProcurementProcedureServiceImpl.java:388)
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(ProcurementProcedureServiceImpl.java:294)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2795.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:333)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:190)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy728.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setProcurementsSpecificAttributes(AssetPublisherFilterAbstractController.java:109)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setModelAttributeByAssetType(AssetPublisherFilterAbstractController.java:86)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterViewController.view(AssetPublisherFilterViewController.java:140)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1716.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:181)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:100)
  com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:64)
  ... and more ...

Zajištění dalšího vzdělávání pro zaměstnance společnosti ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 05. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 750 000 Kč

 
14. 05. 2018

Příprava a tisk čtveřice odborných publikací projektu

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 12. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 241 887 Kč

 
06. 05. 2016

Grafické zpracování, tisk a distribuce manuálu Rukověť starosty

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 11. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 198 000 Kč

 
06. 05. 2016

Pilotní realizace specializovaných vzdělávacích a rozvojových aktivit a adaptačního a stabilizačního programu v ČTÚ

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2015 11:07
Předpokládaná hodnota zakázky: 105 000 Kč

 
06. 05. 2016

Pilotní realizace specializovaných vzdělávacích a rozvojových aktivit a adaptačního a stabilizačního programu v ČTÚ

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 10. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 235 000 Kč

 
06. 05. 2016

Tiskové služby 2015 II.

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 09. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 387 200 Kč

 
06. 05. 2016

Dodání analytických prací a vytvoření 3 interaktivních formulářů na Portálu veřejné správy pro účely projektu Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 09. 2015 11:18
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
06. 05. 2016

Certifikace OIS SVS

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 09. 2015 12:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
06. 05. 2016

Testování OIS SVS

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 09. 2015 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 950 000 Kč

 
06. 05. 2016

„Odborné vzdělávání zaměstnanců OZZ/OZP pro pozici vrátného“

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 09. 2015 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
06. 05. 2016

Školení řidičů – řidičské oprávnění sk.C + profesní průkaz řidiče v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců"

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 09. 2015 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 60 000 Kč

 
06. 05. 2016

Odborné vzdělávání zaměstnanců Alfmeier CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 08. 2015 12:24
Předpokládaná hodnota zakázky: 170 000 Kč

 
06. 05. 2016

Pilotní realizace vzdělávacích a rozvojových aktivit a adaptačního a stabilizačního programu v ČTÚ

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 09. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 636 000 Kč

 
06. 05. 2016

Odborné vzdělávání OZP/OZZ zaměstnanců společnosti TABUC-PACK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 08. 2015 12:10
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
06. 05. 2016

Praktické poradenství vizážisty pro účely Motivačního kurzu účastníků regionálního individuálního projektu Příležitost pro rodiče v Karlovarském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 08. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 38 168 Kč

 
06. 05. 2016

Školení zaměstnanců firmy PettriS s. r. o. pro oblast speciální stomatologie

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 08. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 435 200 Kč

 
06. 05. 2016

Minitender I.: Právní služby k PK

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 08. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 200 000 Kč

 
06. 05. 2016

Zabezpečení informační podpory pro nástroj Mapa DPV

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 08. 2015 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 245 530 Kč

 
06. 05. 2016

Dodávky kancelářských potřeb 2015

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 08. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 481 084 Kč

 
06. 05. 2016

Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 09. 2015 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 69 527 000 Kč

 
06. 05. 2016