Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zvýšení kvalifikace zaměstnanců VIZA AUTO CZ, s.r.o. v oblasti svařování Školení „Mezinárodní svářečský praktik - IWP“

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 42 100 Kč

 
06. 05. 2016

Zvýšení kvalifikace zaměstnanců VIZA AUTO CZ, s.r.o v oblasti práce s MS Excel

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 29 200 Kč

 
06. 05. 2016

Odborná školení pracovníků VIZA AUTO CZ, s.r.o. v oblasti systému XPPS

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 254 400 Kč

 
06. 05. 2016

Školení v oblasti daňových a účetních standardů a jejich novelizace

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 9 039 Kč

 
06. 05. 2016

Zvýšení kvalifikace zaměstnanců VIZA AUTO CZ, s.r.o v oblasti programu Helios Orange

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 56 000 Kč

 
06. 05. 2016

Odborná školení pracovníků VIZA AUTO CZ, s.r.o. na metodu MTM

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 90 940 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Elkamet, s.r.o. - Odborná obchodně technická němčina

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 08. 2014 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 114 600 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Elkamet s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 08. 2014 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 70 700 Kč

 
06. 05. 2016

VDA 6.3 Audit procesu – modul C

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 08. 2014 15:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 85 000 Kč

 
06. 05. 2016

Odborná školení pracovníků údržby a engineeringu VIZA AUTO CZ, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 216 194 Kč

 
06. 05. 2016

Rekvalifikační kurzy v Jihočeském kraji 2015 - 2018

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 09. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 78 620 000 Kč

 
06. 05. 2016

Zabezpečení dotazníkového šetření pro účely projektu „Podpora neformálních pečovatelů

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2014 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
06. 05. 2016

Školení zaměstnanců Úřadu MČ Praha 13 v oblasti komunikace úřadu s občanem – projekt OPLZZ

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 08. 2014 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 350 000 Kč

 
06. 05. 2016

"Zajištění sociální služby sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním"

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 09. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 851 000 Kč

 
06. 05. 2016

"Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v Karlovarském kraji"

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 09. 2014 09:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 14 523 795 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění služeb u dodavatele vzdělávacích aktivit, poradenství a psychodiagnostiky - Brno

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 08. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 239 468 Kč

 
06. 05. 2016

Zpracování Analýzy současného stavu náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 08. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 050 000 Kč

 
06. 05. 2016

Domy na půl cesty v Plzeňském kraji (2. vyhlášení)

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 08. 2014 09:20
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 135 500 Kč

 
06. 05. 2016

Audit tří projektů Zlínského kraje

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 08. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 363 420 Kč

 
06. 05. 2016

Mezinárodní srovnávací studie, odborné workshopy, publicita projektu

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 08. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 683 471 Kč

 
06. 05. 2016