Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Hygienické potřeby

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 07. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 500 000 Kč

 
06. 05. 2016

Kancelářské potřeby

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 08. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 400 000 Kč

 
06. 05. 2016

Odborná školení pracovníků údržby TPCA – II.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2014 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
06. 05. 2016

Odborným vzděláváním ke službám s vysokou přidanou hodnotou – Kurzy pro obchod, marketing, management a všechny pozice

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 08. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 335 000 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávání řidičů v ICOM transport III

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 07. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 510 000 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávání řidičů v ČSAD Ústí nad Orlicí III

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 07. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
06. 05. 2016

Komplexní analýza oblasti řízení bezpečnosti a následná implementace v rezortu MPSV

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 09. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 30 068 470 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění vzdělávání pracovníků veřejné správy, včetně zpracování vstupní analýzy, vzdělávacího modulu a školicích materiálů

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 09. 2014 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 450 000 Kč

 
06. 05. 2016

„Poštovní služby III.“

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 07. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 800 000 Kč

 
06. 05. 2016

Protikorupční subportál

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 07. 2014 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 661 157 Kč

 
06. 05. 2016

Realizace informačně osvětové kampaně v rámci projektu Společně k dobré správě

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 07. 2014 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 910 744 Kč

 
06. 05. 2016

Rekvalifikační kurzy pro Pardubický kraj 2014 - 2017

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 09. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 11 220 000 Kč

 
06. 05. 2016

Rekvalifikační kurz – Řidič VZV Přerov

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 07. 2014 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 200 Kč

 
06. 05. 2016

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Liberci III.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 09. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 7 000 000 Kč

 
06. 05. 2016

Analýza vlivu nové typologie sociálních služeb na systém fungování sociálních služeb v ČR

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 07. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 657 000 Kč

 
06. 05. 2016

IT kurz – Autodesk Inventor – základní kurz

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 07. 2014 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 900 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění vzdělávacích kurzů pro pracovníky organizace Fokus Mladá Boleslav - Sdružení pro péči o duševně nemocné

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 07. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 96 500 Kč

 
06. 05. 2016

„Zajištění úklidových služeb“

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 07. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 490 000 Kč

 
06. 05. 2016

Dodávka reklamních předmětů

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 07. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi v Karlovarském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 09. 2014 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 11 640 255 Kč

 
06. 05. 2016