Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Registry ve veřejné správě

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 06. 2015 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 75 000 Kč

 
06. 05. 2016

Ekonomika veřejného sektoru

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 06. 2015 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 72 000 Kč

 
06. 05. 2016

Elektronická spisová služba ve veřejném sektoru

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 06. 2015 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 78 000 Kč

 
06. 05. 2016

Školení dynamických simulačních programů MSC

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 06. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 25 000 Kč

 
06. 05. 2016

Programování robotů KUKA

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 06. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 88 000 Kč

 
06. 05. 2016

Kurz LabVIEW Machine Vision Image Processing

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 06. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 18 000 Kč

 
06. 05. 2016

Rámcová smlouva na nákup propagačních předmětů IV.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2015 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 394 077 Kč

 
06. 05. 2016

IT kurz – počítačová grafika – programy Adobe

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 06. 2015 15:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 15 000 Kč

 
06. 05. 2016

Prohloubení kvalifikace zaměstnanců společnosti Okula Nýrsko a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 06. 2015 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 016 880 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávací aktivity v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 06. 2015 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 005 000 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění koučinku a semináře v oblasti týmové spolupráce pro pracovníky MPSV

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 07. 2015 16:13
Předpokládaná hodnota zakázky: 749 000 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávací aktivity společnosti Alvey Manex, a.s. – opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 06. 2015 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 240 000 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávání POVZ pro JASPA s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 06. 2015 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 780 880 Kč

 
06. 05. 2016

Evaluace projektu „Individuální poradenství pro uchazeče o zaměstnání s prvky koučování jako metoda k jejich zatraktivnění na trhu práce a efektivnějšímu zprostředkování zaměstnání“

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 06. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 441 000 Kč

 
06. 05. 2016

Pokročilé programování MS SQL Serveru 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 06. 2015 14:14
Předpokládaná hodnota zakázky: 50 000 Kč

 
06. 05. 2016

Pokročilé architektury databázových řešení

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 06. 2015 14:31
Předpokládaná hodnota zakázky: 80 000 Kč

 
06. 05. 2016

Pokročilé techniky optimalizace databázových řešení

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 06. 2015 14:46
Předpokládaná hodnota zakázky: 80 000 Kč

 
06. 05. 2016

Návrh a implementace informačního systému pro periodické sledování vybraných sociálních jevů na republikové úrovni

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 06. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 112 800 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávání zaměstnanců UNIPAR 2

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 06. 2015 12:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 470 000 Kč

 
06. 05. 2016

„Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky“

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 06. 2015 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 247 900 Kč

 
06. 05. 2016