Zpět

Seminář pro příjemce k výzvám 03_23_049 a 03_22_034 ONLINE

Seminář pro příjemce k výzvám 03_23_049 a 03_22_034 ONLINE

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů EU –sociální inovace a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na online seminář pro příjemce podpory z OPZ+ na dětské skupiny k výzvám č. 34 a 49.

Trvání akce: 7. 9. 2023  13:00  — 7. 9. 2023  15:30 
Místo konání:
 • Další upřesnění: online prostřednictvím aplikace MS Teams pro firmy
Organizátor: MPSV
Kapacita: 150
Ukončení přihlašování: 7. 9. 2023  10:00
Program:

 • Podpora implementace dětských skupin
 • Dokumenty, povinnosti příjemce dotace OPZ+
 • Dokladování dosažených jednotek (změny oproti OPZ)
 • Publicita
 • Změny projektu
 • ISKP 21+ Vytvoření ZOR/ŽOP, vytvoření ŽOZ
 • Dotazy

Pravidla účasti:

 • Registrovat k účasti na obou seminářích se lze prostřednictvím formuláře níže - uveďte prosím Vaše jméno, příjmení, přesný název organizace, Vaši e-mailovou adresu. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování).
 • Výzva je určena žadatelům ve výzvách č. 34 a 49
 • Za jednu organizaci se může registrovat maximálně 1 osoba.
 • Po semináři bude k dispozici prezentace zveřejněná na stránkách Výzev 34 a 49.
 • Doporučujeme příjemcům důkladně se seznámit se Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu dětských skupin.

Další informace:

Kontakt:
 
Vytvořeno: 10. 8. 2023
 
Aktualizováno: 5. 12. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 101

Přihlašovaní ukončeno