Zpět

Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě

Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě

Číslo: 034

Platnost od: 2. 11. 2022 08:00

Platnost do: 28. 2. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 11. 2022 08:00

Alokace v Kč: 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 22. 5. 2024 10:02:36

Specifický cíl:
  • 1.2 Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné pomocí přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: uzavřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

 

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 2. 11. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel