Zpět

Vybudování dětských skupin (1)

Vybudování dětských skupin (1)

Číslo: 049

Platnost od: 10. 3. 2023 08:00

Platnost do: 11. 4. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 3. 2023 08:00

Alokace v Kč: 340 000 000

Poslední aktualizace dat: 22. 5. 2024 10:03:39

Specifický cíl:
  • 1.2 Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné pomocí přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti - oddělení projektů dětských skupin

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Kontaktní osoby: 
Mgr. Jan Živec (jan.zivec@mpsv.cz, +420 950 195 747)
Mgr. Linda Prokešová (linda.prokesova@mpsv.cz, +420 950 192 811)

Soubory ke stažení:

 

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 10. 3. 2023
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel