Zpět

Vybudování dětských skupin (1)

Vybudování dětských skupin (1)

Číslo: 049

Platnost od: 10. 3. 2023 08:00

Platnost do: 11. 4. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 3. 2023 08:00

Alokace v Kč: 340 000 000

Poslední aktualizace dat: 2. 10. 2023 10:14:24

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti - oddělení projektů dětských skupin

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Kontaktní osoby: 
Mgr. Jan Živec (jan.zivec@mpsv.cz, +420 950 195 747)
Mgr. Linda Prokešová (linda.prokesova@mpsv.cz, +420 950 192 811)

Priorita:

1 Budoucnost práce

Specifický cíl:

1.2 Rovnost žen a mužů

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 10. 3. 2023
 
Aktualizováno: 26. 9. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel