Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 4. 2. 2013

V pondělí 4. února 2013 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
28. 01. 2013

Mimořádná odstávka aplikace Benefit7 a Monit7+ ve dnech 2. 2. 2013 od 8:00 hodin - 3. 2. 2013 do 23:00 hodin

 
28. 01. 2013

Prezentace k výzvě č. A4

Upozorňujeme, že byly uveřejněny prezentace ze seminářů pro žadatele k výzvě č. A4 OP LZZ, oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

 
15. 01. 2013

Druhá revize OP LZZ

14. prosince 2012 byla Evropskou komisí, Rozhodnutím C(2012) 9726, schválena druhá revize OP LZZ.

 
10. 01. 2013

Výstupy z mezinárodních sítí ESF k sociálnímu podnikání a podnikání znevýhodněných

Dovolujeme si upozornit, že byly publikovány výsledky mezinárodních sítí Evropského sociálního fondu na podnikání znevýhodněných COPIE2 a sociálního podnikání NBFSE.

 
09. 01. 2013

Revize výzvy č. A4

Upozorňujeme, že od 9. 1. 2013 platí revidovaná verze textu výzvy č. A4 OP LZZ, oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

 
08. 01. 2013

Evaluace nastavení systému hodnocení projektových žádostí 2014+

Řídící orgán OP LZZ připravuje výběrové řízení na evaluaci systému hodnocení projektových žádostí pro nové období 2014+. K tematickému zaměření této evaluace a k aspektům, které by v jejím rámci neměly být opomenuty, je možné zaslat podněty.

 
03. 01. 2013

Osobní konzultace k výzvě č. A4

Upozorňujeme, že u výzvy č. A4 OP LZZ, oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, zaměřené na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku, byly uveřejněny nové termíny osobních konzultací pro žadatele.

 
03. 01. 2013

Výsledky výzvy č. 87

Dne 3. 1. 2013 byly zveřejněny 2. dílčí výsledky výzvy č. 87, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
03. 01. 2013

Výsledky výzvy č. 97

Dne 2. 1. 2013 byly zveřejněny výsledky výzvy č. 97 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
02. 01. 2013

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 3. 1. 2013

Ve čtvrtek 3. ledna 2013 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
20. 12. 2012

Nové dokumenty u výzvy č. A4

Upozorňujeme, že u výzvy č. A4 OP LZZ, oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, zaměřené na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku, byly uveřejněny nové dokumenty ke stažení.

 
20. 12. 2012

Revize výzvy č. 87

Upozorňujeme, že 28. 12. 2012 byla uveřejněna druhá revidovaná verze textu výzvy č. 87 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
19. 12. 2012

Osobní konzultace s Externím administrátorem Řídícího orgánu pro oblast podpory 3.4 a 5.1 OP LZZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 (výzvy č. 12, 26, 51, 54, 76, 77 a 88) na leden až březen 2013.

 
17. 12. 2012

Přehled hlavních změn v metodice OP LZZ - aktualizace

Řídící orgán OP LZZ doplnil do souboru přehledu hlavních změn v metodice OP LZZ platných od 1. 11. 2012 zveřejněného dne 9. 11. 2012 způsob kontroly dodržování omezení velikosti úvazku u zaměstnavatele. Doplněný text je v souboru barevně odlišen.

 
12. 12. 2012

Seminář pro příjemce k výzvám č. 88 a č. 77 (3. kolo) v Praze

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám č. 88 a č. 77 OP LZZ v oblasti podpory 3.4. - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života a 5.1. - Mezinárodní spolupráce.

 
06. 12. 2012

Seminář pro příjemce k výzvám č. 88 a č. 77 (3. kolo) v Brně

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám č. 88 a č. 77 OP LZZ v oblasti podpory 3.4. - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života a 5.1. - Mezinárodní spolupráce.

 
06. 12. 2012

Informace k hodnocení žádostí u výzev č. 89, 96 a 97

Upozorňujeme, že na stránkách výzev č. 89, 96 a 97 OP LZZ byly uveřejněny aktuální informace o průběhu procesu hodnocení projektových žádostí.

 
04. 12. 2012

Programové období 2014-2020

28. 11. 2012 schválila Vláda ČR „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství“, který představuje základní stavební kámen pro příští programové období 2014-2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí v něm bude v rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“ řídícím orgánem nového Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

 
29. 11. 2012

Mezinárodní aktivity OP LZZ

Dovolujeme si upozornit, že byla přidána nová informace o mezinárodní spolupráci mezi členskými státy EU v oblastech týkajících se Evropského sociálního fondu.

 
28. 11. 2012