Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 86

Prosíme žadatele, aby při osobním doručení projektových žádostí ve výzvě č. 86 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, předložili předvyplněné Potvrzení o převzetí žádosti.

 
01. 06. 2012

Zahájení činnosti externího administrátora v oblasti podpory 2.1, 3.3, 1.2

Vzhledem k rozsahu předkládaných žádostí v rámci výzev pro grantové projekty v oblastech podpory 2.1 a 3.3 (případně 1.2) uzavřelo MPSV na základě výběrového řízení smlouvu se společností AQE advisors, a.s., která bude vykonávat roli externího administrátora ve fázi formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti.

 
31. 05. 2012

Výroční zpráva OP LZZ za rok 2011

Upozorňujeme, že byla uveřejněna Výroční zpráva OP LZZ za rok 2011, která byla 29. května 2012 schválena Monitorovacím výborem OP LZZ.

 
31. 05. 2012

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 4.6.2012

V pondělí 4. června 2012 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ .

 
31. 05. 2012

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 86

Upozorňujeme žadatele ve výzvě č. 86 OP LZZ , oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, že podporované aktivity nesmí mít charakter veřejné podpory.

 
28. 05. 2012

Zahájení činnosti externího administrátora v oblasti podpory 3.3

Vzhledem k rozsahu předložených a schválených grantových projektů v oblasti podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených na trh práce uzavřelo MPSV na základě výběrového řízení smlouvu se společností EuroProfis, s.r.o., která bude vykonávat roli externího administrátora v dané oblasti s cílem posílit administrativní zajištění výzev č. 56 a 68.

 
28. 05. 2012

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 86

Upozorňujeme žadatele ve výzvě č. 86 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, že výzva není zaměřena na vytváření pracovních míst.

 
24. 05. 2012

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 86

Upozorňujeme žadatele ve výzvě č. 86 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, na postup při předkládání projektů v aplikaci Benefit7.

 
22. 05. 2012

Vliv změny zákona o veřejných zakázkách na zadavatele v OP LZZ - doplnění

Informace o dopadech zákona č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na postavení zadavatelů zakázek v OP LZZ, byla doplněna o upozornění na povinnosti zadavatele podle § 147a zákona.

 
22. 05. 2012

Výsledky 2. kola výzvy č. 77

Dne 22. 5. 2012 byly zveřejněny výsledky 2. kola výzvy č. 77 OP LZZ, oblast podpory 5.1. - Mezinárodní spolupráce.

 
22. 05. 2012

Aktualizace příloh výzvy č. 76

Upozorňujeme příjemce výzvy č. 76, oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, že došlo k aktualizaci příloh.

 
18. 05. 2012

Hodnocení databáze produktů ESF

Zúčastněte se dotazníkového šetření zaměřeného na databázi produktů ESF a pomozte nám zlepšit poskytované služby.

 
17. 05. 2012

ESF jako hlavní partner NGO Marketu 2012

ESF v ČR vás zve na 13. veletrh neziskových organizací NGO Market 2012, který se koná 11. května 2012.

 
10. 05. 2012

Revize prováděcího dokumentu OP LZZ

Dne 2. května 2012 byla zveřejněna aktuální verze prováděcího dokumentu OP LZZ. Prováděcí dokument poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory - jaké aktivity a cílové skupiny do nich spadají, kdo může žádat o dotace atd.

 
02. 05. 2012

Výsledky výzvy č. 30

Dne 2. 5. 2012 byly zveřejněny 11. dílčí výsledky výzvy č. 30 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
02. 05. 2012

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 2.5.2012

Ve středu 2. května 2012 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ .

 
30. 04. 2012

Výsledky výzvy 76 podle tematického zaměření projektových žádostí

Upozorňujeme, že u výzvy č. 76 OP LZZ, oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, byly uveřejněny výsledky této výzvy podle tematického zaměření projektových žádostí.

 
18. 04. 2012

Prezentace na semináře pro žadatele výzvy č. 91

Upozorňujeme, že u výzvy č. 91 OP LZZ, oblast podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti, byly uveřejněny prezentace na dubnové semináře pro žadatele.

 
16. 04. 2012

Prodloužení termínu přihlašování na seminář (výzva 91, Praha 19.4.2012)

Upozorňujeme zájemce o seminář pro žadatele k výzvě č. 91 v oblasti podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti, který se koná 19. 4. 2012 v Praze, že termín přihlašování byl prodloužen do 18. 4. 2012 do 12:00.

 
13. 04. 2012

Mimořádná odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+ 14.4.2012

V sobotu 14.4.2012 od 8:00 - 14:00 hod. nebudou v rámci pravidelného servisního okna dostupné aplikace Monit7+ a Benefit7 . Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
12. 04. 2012