Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Výsledky výzvy č. 36

Upozorňujeme žadatele, že byly uveřejněny 5. výsledky výzvy č. 36 OP LZZ, oblast podopry 1.2 - Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků.

 
12. 10. 2011

Osobní konzultace pro oblast podpory 5.1 - výzva č. 77

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblast podpory 5.1 (výzva č. 77) na listopad 2011.

 
03. 10. 2011

Prezentace ze semináře pro příjemce k výzvě č. 68

Upozorňujeme, že u výzvy č. 68 byly zveřejněny prezentace ze semináře pro příjemce.

 
03. 10. 2011

Reality show Moje místo začíná!

Již tuto sobotu 1. října 2011 v 16:50 startuje na Primě nový pořad Moje místo o cestě za vysněnou prací, který vznikl i díky podpoře ESF. Touto cestou vás zveme k jeho sledování.

 
27. 09. 2011

Revize výzvy č. 30

Upozorňujeme žadatele, že k 15. 9. 2011 byla zveřejněna revidovaná verze výzvy č. 30 OP LZZ, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
15. 09. 2011

Revize prováděcího dokumentu OP LZZ

Dne 14. září 2011 byla zveřejněna aktuální verze prováděcího dokumentu OP LZZ. Prováděcí dokument poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory - jaké aktivity a cílové skupiny do nich spadají, kdo může žádat o dotace atd.

 
13. 09. 2011

Multimediální výstava o lidech, kterým změnily život projekty ESF

Od 7. září do 18. října 2011 bude postupně v Praze, v Brně a v Ostravě k vidění multimediální výstava Příběhy, která netypickou formou dokumentuje 16 výjimečných projektů OP LZZ. Těšte se na netradiční prostory, netradiční příběhy, skutečné lidi, skutečné životy, skutečné problémy a skutečné dobré, nebo alespoň lepší konce.

 
07. 09. 2011

Nové nabídky na mezinárodní partnerství

Rádi bychom Vás upozornili, že průběžně doplňujeme seznam nabídek zahraničních partnerů pro realizaci projektů mezinárodní spolupráce.

 
06. 09. 2011

Aktualizovaný harmonogram výběrových komisí u výzvy č. 19

Upozorňujeme, že u výzvy č. 19 OP LZZ (oblast podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit) byl aktualizován předpokládaný harmonogram zasedání výběrových komisí.

 
05. 09. 2011

Nový výběr účastníků na Working Life Transnational Event & Partner Search Forum

Švédská organizace Arbetsmiljöforum i Sverige AB pořádá ve dnech 12.-13. října 2011 mezinárodní konferenci WorkingLife 2011.

 
02. 09. 2011

Zrušení výběru účastníků na Partner Search Forum ve Stockholmu

Dovolujeme si Vás upozornit, že výběr uchazečů o účast na Partner Search Forum ve Stockholmu, s termínem pro zaslání přihlášek do 26. 8. 2011 byl zrušen z důvodu nízkého počtu zaslaných přihlášek.

 
02. 09. 2011

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a aplikace Benefit7 1.9.2011

Ve čtvrtek 1. 9. 2011 od 8:00 do 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
26. 08. 2011

Zastavení příjmu projektových žádostí do výzvy č. 19

Upozorňujeme žadatele, že předkládání projektových žádostí do výzvy č. 19 „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit“ bylo v pátek 26. 8. 2011 v 11:00 hod pozastaveno. Důvodem je vysoký počet předložených žádostí, které celkově svými požadavky na finanční prostředky převyšují zbývající volné prostředky v této výzvě.

 
26. 08. 2011

Obvyklé mzdy a platy u výzev č. 76 a 77 - OPRAVA

Upozorňujeme žadatele, že u výzvy č. 76 (rovné příležitosti) a 77 (mezinárodní spolupráce) byla aktualizována příloha s tabulkou udávající obvyklé mzdy/platy pro OP LZZ platné od 1. 7. 2011. V tabulce byla opravena chyba u pozice odborného asistenta/tky.

 
23. 08. 2011

Prezentace ze semináře pro žadatele k výzvě č. 78

Upozorňujeme žadatele, že byla uveřejněna prezentace ze semináře pro žadatele k výzvě č. 78, která je zaměřena na podporu procesů plánování sociálních služeb.

 
19. 08. 2011

Výsledky výzvy č. 19

Upozorňujeme žadatele, že 18. 8. 2011 byly zveřejněny dílčí výsledky výzvy č. 19 „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit".

 
18. 08. 2011

Aktualizace podmínek přihlašování na Partner Search Forum ve Stockholmu

Dovolujeme si Vás upozornit na aktualizaci informací týkajících se termínu a způsobu podání přihlášky na Partner Search Forum, které se koná ve dnech 12. - 13. října 2011 ve Stockholmu.

 
17. 08. 2011

Pozvánka na Working Life Transnational Event & Partner Search Forum

Švédská organizace Arbetsmiljöforum i Sverige AB pořádá ve dnech 12.-13. října 2011 mezinárodní konferenci WorkingLife 2011.

 
16. 08. 2011

Konzultace projektových záměrů v rámci výzvy č. 77

Upozorňujeme na možnost osobní konzultace projektových záměrů k výzvě č. 77 v oblasti podpory 5.1 na konzultačních místech Externího administrátora (EA) Řídícího orgánu OP LZZ .

 
15. 08. 2011

Osobní konzultace pro oblast podpory 3.4 a 5.1

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblast podpory 3.4 a 5.1 (výzvy č. 12, 26, 51 a 54) na září až listopad 2011.

 
09. 08. 2011