Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Osobní konzultace pro oblast podpory 1.1

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblast podpory 1.1 (výzvy č. 23, 33, 35 a 52) na září až listopad 2011.

 
08. 08. 2011

Zodpovězené dotazy k výzvě č. 77

Upozorňujeme, že byly uveřejněny zodpovězené dotazy k výzvě č. 77 (oblast podpory 5.1 - Mezinárodní spolupráce) ze semináře pro žadatele konaného 13. 7. 2011 v Praze.

 
05. 08. 2011

Výstupy workshopu k výzvě č. 76

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výstupy workshopu pro žadatele k výzvě č. 76 (oblast podpory 3.4. – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života) konaného dne 27. července 2011.

 
04. 08. 2011

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a aplikace Benefit7 1. 8. 2011

 
27. 07. 2011

Konzultace projektových záměrů v rámci výzvy č. 76

Upozorňujeme, že byly přidány další termíny osobních konzultací projektových záměrů k výzvě č. 76 v oblasti podpory 3.4 na konzultačních místech Externího administrátora (EA) Řídícího orgánu OP LZZ.

 
21. 07. 2011

Konzultace projektových záměrů v rámci výzvy č. 77

Upozorňujeme na možnost osobní konzultace projektových záměrů k výzvě č. 77 v oblasti podpory 5.1 na konzultačních místech Externího administrátora (EA) Řídícího orgánu OP LZZ.

 
21. 07. 2011

Aktualizované obvyklé ceny, mzdy a platy u výzvy č. 76

Upozorňujeme, že byly uveřejněny aktualizované verze příloh výzvy č. 76 - obvyklé ceny zařízení a vybavení a obvyklé mzdy/platy v OP LZZ, platné od 1. 7. 2011.

 
12. 07. 2011

Informace o otevřené výzvě č. 36

Výzva č. 36 - Výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ v rámci oblasti podpory 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků je otevřená od 5. března 2010 do 31. srpna 2012 v 12:00.

 
01. 07. 2011

Výsledky výzvy č. 30

Dne 30. 6. 2011 byly zveřejněny 8. dílčí výsledky výzvy č. 30, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
30. 06. 2011

Konzultace projektových záměrů v rámci výzvy č. 76

Upozorňujeme na možnost osobní konzultace projektových záměrů k výzvě č. 76 v oblasti podpory 3.4 na konzultačních místech Externího administrátora (EA) Řídícího orgánu OP LZZ.

 
28. 06. 2011

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a aplikace Benefit7 1.7.2011

 
28. 06. 2011

Výroční zpráva OP LZZ za rok 2010

Upozorňujeme, že byla uveřejněna Výroční zpráva OP LZZ za rok 2010, která byla 26. května 2011 schválena Monitorovacím výborem.

 
27. 06. 2011

Revize textu výzvy č. 19

Upozorňujeme, že k 27. červnu 2011 byl revidován text výzvy č. 19, oblast podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit.

 
27. 06. 2011

Reklamační e-mail pro příjemce výzev 23, 33, 35 a 52

Pro zlepšení služeb ze strany Externího administrátora (EA) byl zřízen reklamační email ea.reklamace@ea-oplzz.cz. Tento reklamační email je určen pro příjemce všech projektů v rámci výzev 23, 33, 35 a 52 v rámci oblasti podpory 1.1 Adaptabilita.

 
27. 06. 2011

Osobní konzultace pro oblast podpory 1.1 OP LZZ

Dovolujeme si upozornit na možnost osobní konzultace pro projekty již převzaté k administraci Externím administrátorem (EA) na konzultačních místech EA Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.1 OP LZZ.

 
27. 06. 2011

Kontrolní listy k monitorovacím zprávám OP LZZ

Za účelem snížení chybovosti předkládaných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu byly zveřejněny kontrolní listy k monitorovacím zprávám, které jsou vyhlašovateli výzev v OP LZZ používány pro kontrolu zpráv o zahájení realizace projektu, monitorovacích zpráv a zjednodušených žádostí o platbu.

 
27. 06. 2011

Osobní konzultace pro oblast podpory 3.4 a 5.1

Dovolujeme si upozornit na možnost osobní konzultace pro projekty již převzaté k administraci Externím administrátorem (EA) na konzultačních místech EA Řídícího orgánu pro oblast podpory 3.4 a 5.1 OP LZZ.

 
23. 06. 2011

Aktualizace kontaktních osob pro výzvy č. 23, 33, 35 a 52

U výzev č. 23, 33, 35 a 52 osy č. 1 Adaptabilita byly aktualizovány tabulky kontaktních osob pro příjemce.

 
22. 06. 2011

Prezentace k semináři pro žadatele v rámci výzvy č. 75

Upozorňujeme, že byly uveřejněny prezentace k semináři pro žadatele v rámci výzvy č. 75 (9. 6. 2011, Praha).

 
14. 06. 2011

Nové soubory u výzvy č. 74

Upozorňujeme žadatele, že u výzvy č. 74 (oblast podopry 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti) byly uveřejněny dva nové soubory ke stažení - časté dotazy a prezentace ze semináře.

 
10. 06. 2011