Zpět

Aktualizace dokumentů pro žadatele a příjemce v OPZ+

Řídicí orgán informuje žadatele a příjemce v OPZ+, že jsou k dispozici tyto nové dokumenty:

  1. Obvyklé ceny a mzdy platy (verze 2) 

Přehled obvyklých cen a výší mezd/platů pro komodity / pracovní pozice, které se v projektech podpořených z ESF+ objevují nejčastěji.

  1. Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů v OPZ+ (verze 1) 

Pomůcka sloužící k odlišení položek spadajících do přímých nebo nepřímých nákladů, relevantní pouze pro projekty využívající nepřímé náklady.

Oba dokumenty jsou účinné od 1. 6. 2023


 
Uveřejněno: 1. 6. 2023
 
Aktualizováno: 4. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce