Zpět

Doporučené vzory pro zadávání zakázek v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce v rámci OPZ+ o zveřejnění doporučených vzorů pro zadávání zakázek, na které se vztahuje Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2021-2027 (viz příloha č. 1 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+).

Nově jsou k dispozici tyto dokumenty:

Doporučené vzory jsou k dispozici také v Metodickém stanovisku ministra pro místní rozvoj č. 2 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2021–2027, kterým se doplňuje metodický pokyn o doporučené vzory k některým dokumentům vyžadovaným metodickým pokynem. Stanovisko je účinné od 15. 2. 2023 a je k dispozici na odkazu: DotaceEU - Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek

Zakázky OPZ+ se dočasně vkládají ve starém formuláři pro OPZ.

 


 
Uveřejněno: 23. 2. 2023
 
Aktualizováno: 4. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Příjemce