Zpět

Úprava pravidel pro žadatele a příjemce a příručky pro hodnotitele v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ oznamuje, že byly zveřejněny aktualizované verze pravidel pro žadatele a příjemce OPZ+, které jsou účinné od 1. 10. 2023.

K dispozici jsou:

V souvislosti s revizí pravidel jsou k dispozici tyto vzory k prokazování mzdových příspěvků na vytvoření nebo udržení pracovních míst financovaných formou jednotkových nákladů v žádosti o platbu:

1) Přehledová tabulka k prokázání jednotek na mzdové příspěvky: Výdaje na mzdové příspěvky – vytvoření a udržení pracovních míst – jednotky (verze 3)

2) Formulář pro doložení vyloučených pracovních dní z nároku na mzdový příspěvek – Potvrzení zaměstnavatele o vyloučených pracovních dnech – mzdový příspěvek – jednotky (verze 1)

 

Dále došlo s účinností od 1. 10. 2023 k revizi Příručky pro hodnotitele zajišťující věcné hodnocení žádostí o podporu z OPZ+ s přímými a nepřímými náklady nebo s paušálními sazbami (verze 4).

Ve všech dokumentech je podrobně zpracován přehled změn oproti dosud platné verzi.

Všechny dokumenty včetně předešlých verzí naleznete ve složce Dokumenty.


 
Uveřejněno: 27. 9. 2023
 
Aktualizováno: 4. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce