Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktualizace příloh u výzvy č. 024 OPZ

<p> Upozorňujeme, že u výzvy č. 024 OPZ zaměřené na sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny byly aktualizovány 2 přílohy. </p>

Vzhledem k tomu, že úpravy jsou formálního charakteru, budou v rámci projektových žádostí akceptovány i původní verze formulářů.


 
Uveřejněno: 10. 2. 2016
 
Aktualizováno: 10. 2. 2016