Zpět

Aktualizace výzvy č. 124 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 124 OPZ zaměřené na podporu inovačního prostředí byl prodloužen termín pro předkládání žádostí do 16. 1. 2017.

Dále došlo  k rozšíření vymezení podskupiny „osoby v nebo po výkonu trestu“ explicitním uvedením, že se jedná i o osoby vykonávající tzv. alternativní tresty v příloze č. 2 výzvy (cílové skupiny). Tato změna je promítnuta také v příloze č. 4 v části týkající se tematického zaměření znalostní platformy a zaměření advocacy strategií. V příloze č. 4 je dále doplněn Domov pro osoby se zdravotním postižením. 


 
Uveřejněno: 17. 10. 2016
 
Aktualizováno: 17. 10. 2016
 
 
Určeno pro: Žadatel