Podpora inovačního prostředí

Číslo: 124

Platnost od: 31. 3. 2016 08:00

Platnost do: 16. 1. 2017 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 4. 2016 04:00

Alokace v Kč: 250 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:05:39

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Informace pro žadatele:

Anotace k vybraným příkladům uvedeným v příloze č. 4.

Slovníček k některým použitým pojmům.

Na facebookových stránkách "Podporujeme inovace" naleznete nejnovější informace o nás a našich výzvách,  odkazy na české i zahraniční inspirativní projekty, pozvánky na zajímavé události a mnohem více, to vše neformálně a bez úřednického žargonu.

Kontaktní osoba:

Iva Kovandová LL.M, e-mail: iva.kovandova@mpsv.cz, tel.: +420 950 192 991


 
Uveřejněno: 31. 3. 2016
 
Aktualizováno: 28. 3. 2018