Zpět

První verze pravidel OPZ+

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+") si dovoluje informovat, že došlo k vydání první verze pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ a příručky pro hodnotitele projektů zajišťujících věcné hodnocení žádostí o podporu z OPZ+ s přímými a nepřímými náklady nebo se 40% paušální sazbou. Dokumenty jsou účinné od 1. 4. 2022.

K dispozici jsou tato pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+:

Dále zveřejňujeme:

Všechny uvedené dokumenty naleznete v sekci DOKUMENTY OPZ+


 
Uveřejněno: 1. 4. 2022
 
Aktualizováno: 4. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce