Zpět

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 15

Upozorňujeme na nově uveřejněné informace pro místní akčí skupiny týkající se harmonogramu plánovaných výzev MAS na rok 2018 a stanovení termínů pro vyhlašování výzev MAS, změny č. 3 Výzvy pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje 03_16_047 a revize Příručky pro MAS.


 
Uveřejněno: 9. 1. 2018
 
Aktualizováno: 9. 1. 2018
 
 
Určeno pro: Příjemce