Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nové dokumenty u výzev zaměřených na sociální inovace

<p> Upozorňujeme, že na stránce výzev č. 018 a 024 OPZ zaměřených na sociální&nbsp;inovace byly uveřejněny nové dokumenty sloužící žadatelům při přípravě projektů. </p>

Na na stránce výzvy č. 024 naleznete: 

  • upoutávku k výzvě, která ji stručně a přehledně představuje,
  • nové studijní materiály týkající se sociálních inovací,
  • aktualizovanou přílohu č. 1 a 2 (opravení drobných formálních chyb)

Na na stránce výzvy č. 018 naleznete: 

  • nové studijní materiály týkající se sociálních inovací.

 
Uveřejněno: 4. 11. 2015
 
Aktualizováno: 4. 11. 2015