Zpět

Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 035 OPZ

<p> Děkujeme žadatelům za neočekávaně vysoký zájem o výzvu č. 035 OPZ Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu. Předložené žádosti již přesahují alokaci výzvy a příjem žádostí bude v nejbližší době ukončen. Výsledek hodnocení již podaných žádostí můžete očekávat do 30 pracovních dnů ode dne podání žádosti. </p>

Výdaje související s realizací projektu jsou uznatelné již od 11. 11. 2015, tzn. je-li realizace projektu naplánována např. od 1. 1. 2016, je možné projekt zahájit i bez vydání právního aktu ze strany MPSV. Doporučujeme však zahajovat realizaci až poté, co žádost úspěšně projde formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti a žadatel bude vyzván k poskytnutí údajů potřebných pro uzavření právního aktu. Datum skutečného zahájení a ukončení realizace se může od dat zadaných v žádosti lišit. K zadání skutečných dat realizace je žadatel vyzván po úspěšném absolvování formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti.

Vzhledem k vyčerpání alokace se již nebudou konat semináře pro žadatele. Příjemci dotace budou pozváni na semináře pro příjemce, plánované na únor a březen roku 2016.

Statistiky přijatých žádostí u výzev na zařízení péče o děti

 • Výše rozpočtů přijatých projektů k 5. 1. 2016, 12:00 hod.
  • ve výzvě č. 035 – 936 248 702 Kč
  • ve výzvě č. 036 – 219 392 962 Kč
 • Počet přijatých žádostí k 5. 1. 2016, 12:00 hod.
  • ve výzvě č. 035 – 301
  • ve výzvě č. 036 – 64
 • Počet přijatých žádostí v rámci krajů

Jihomoravský kraj

79

Středočeský kraj

74

Hl. město Praha

64

Moravskoslezský kraj

33

Ústecký kraj

17

Pardubický kraj

17

Liberecký kraj

14

Zlínský kraj

13

Jihočeský kraj

13

Královéhradecký kraj

11

Plzeňský kraj

9

Kraj Vysočina

8

Olomoucký kraj

8

Karlovarský kraj

5

Celkový součet

365

 

 


 
Uveřejněno: 6. 1. 2016
 
Aktualizováno: 6. 1. 2016