Zpět

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele žádostí o podporu v OPZ

<p> Řídící orgán OPZ vyzývá uchazeče, kteří mají zájem o výkon funkce externího hodnotitele žádostí o podporu z OPZ, k registraci v souladu s požadavky uvedenými v Podmínkách náboru hodnotitelů OPZ.  </p>

Výzva je otevřena pro prioritní osy 1 - 4 OP Zaměstnanost. Registrace je možná v období 10. 4. 2015 - 24. 4. 2015. Následně bude registrace pozastavena.

Registrační formulář pro uchazeče o práci hodnotitele naleznete zde.

  • Podmínky náboru hodnotitelů jsou uvedeny v dokumentu zde.
  • Seznam doporučené literatury k testu odborných znalostí pro uchazeče o práci hodnotitele jsou uvedeny v dokumentu zde.

Kontaktní osoba pro nábor hodnotitelů: Ing. Šárka Tkadlecová, kontaktní e-mail: hodnotitele.opz@mpsv.cz

13. 4. 2015: Technická závada v registračním formuláři byla odstraněna. Pro odeslání registrace je třeba obnovit registrační formulář, a to přistoupením z e-mailového odkazu, který je zasílán uživatelům, kteří průběžně uloží své zadané odpovědi. Omlouváme se za komplikace.

22. 4. 2015: Vzhledem k častým dotazům, zda se může hodnotitelem stát člen řídicího nebo kontrolního orgánu právnických osob, upozorňujeme, že s ohledem na pravidla MPSV týkající se uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se hodnotitelem nemůže stát osoba, která:

  • Je členem/kou řídicího nebo kontrolního orgánu právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byla tato osoba vyslána zaměstnavatelem, u něhož je zaměstnána, a v souvislosti s tímto členstvím nepobírá odměnu od příslušné právnické osoby provozující podnikatelskou činnost (viz § 303 odst. 3 zákoníku práce);
  • Je jako podnikatel/ka ve smluvním či jiném obchodním vztahu s MPSV;
  • Je jako fyzická osoba spolumajitelem/kou firmy, která je ve smluvním vztahu s MPSV.

 
Uveřejněno: 11. 2. 2015
 
Aktualizováno: 11. 2. 2015