Zpět

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ

Řídicí orgán OPZ vyzývá uchazeče, kteří mají zájem o výkon funkce externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ, k registraci v souladu s požadavky uvedenými v Podmínkách náboru hodnotitelů OPZ.

Oblasti nabírající hodnotitele

  • Investiční priorita 1.1 (přístup k zaměstnání)
  • Investiční priorita 2.1/specifický cíl 2.1.1 (aktivní začleňování)
  • Investiční priorita 2.2/specifický cíl 2.2.1 (zvýšení kvality a udržitelnosti systému služeb)
  • Prioritní osa 3 (sociální inovace a mezinárodní spolupráce)
  • Investiční priorita 4.1 (efektivní veřejná správa)

Prioritní osu 3 (PO 3) mohou zvolit uchazeči, kteří se v rámci tohoto náboru hlásí do některé z uvedených investičních priorit (IP): 1.1, IP 2.1/SC 2.1.1, IP 2.2/SC 2.2.1, IP 4.1. Pro PO 3 jsou hledáni hodnotitelé, kteří mají odbornost v některé z následujících oblastí: nastavování veřejných politik; měření a vyhodnocování dopadu sociálních programů a intervencí, technologické inovace využívané pro řešení sociálních problémů a kompenzování sociálních a zdravotních handicapů u znevýhodněných osob; výzkum a aplikovaný výzkum (zejm. v oblastech: vězeňství, duševní zdraví, osoby bez přístřeší, znevýhodněná mládež, stárnutí, sociálně vyloučené lokality); programy podpory sociálních inovací, popřípadě inovací obecně; otevřená data (Open data) a jejich další využívání.

Podmínky registrace uchazečů


 
Uveřejněno: 13. 6. 2016
 
Aktualizováno: 13. 6. 2016
 
 
Určeno pro: Veřejnost