Zpět

Změna ve výzvách č. 101 a 103 (dětské skupiny)

Dne 5. 10. 2020 byla schválena změna výzev č. 101 a 103 - na stránkách těchto výzev jsou dostupné aktualizované dokumenty.

Změna se týká následujících bodů:

  • 3.3 Vymezení oprávněných žadatelů – rozšíření okruhu oprávněných žadatelů a změna podmínek předkládání navazujících projektů.
  • 3.8 Informace o podmínkách veřejné podpory - doplnění podpory dle Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (tato možnost je pouze pro nově uzavírané právní akty či pro nově vstoupivší partnery do stávajících projektů).
  • 4.1 Popis podporovaných aktivit – pouze ve výzvě č. 101 (doplnění k navazujícím projektům z výzvy č. 111).
  • 7.2 Informace o způsobu podání žádosti o podporu – zjednodušení předepsaného textu v systému IS KP14+ (anotace projektu na záložce Projekt).

Aktualizovány byly texty výzev a jejich příloh č. 2 Specifikace režimů zařízení péče o děti a č. 3 Odůvodnění zacílení výzvy.


 
Uveřejněno: 6. 10. 2020
 
Aktualizováno: 6. 10. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce