Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze

Číslo: 103

Platnost od: 11. 2. 2019 08:00

Platnost do: 30. 6. 2021 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 2. 2019 10:00

Alokace v Kč: 350 000 000

Poslední aktualizace dat: 14. 9. 2020 11:27:08

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

UPOZORNĚNÍ: Z výzvy lze podpořit pouze dětské skupiny dosud financované z OPZ a žádost o podporu lze podat nejdříve 4 měsíce před ukončením stávajícího projektu. Krátkých lhůt na podání žádosti ani vyčerpání alokace dříve podanými projekty se nemusí nikdo obávat. Podrobné informace naleznete v textu výzvy a jejích přílohách.

Soubory ke stažení:

Seminář pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 11. 2. 2019
 
Aktualizováno: 7. 5. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel