Upravit filtr
Upravit filtr

Přehled kontaktů OPZ

Upozorňujeme na zveřejnění přehledu kontaktů a užitečných odkazů, které se mohou hodit žadatelům o dotaci, realizátorům projektů i široké veřejnosti.

 
03. 04. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 11

Upozorňujeme na uveřejnění informací pro MAS zaměřených na pracovní pomůcku Hodnocení integrovaných projektů v CSSF14+ a revizi Pravidel zapojení MAS do OPZ při implementaci strategií CLLD.

 
03. 04. 2017

Nové výzvy MAS na podporu zaměstnanosti a prorodinných opatření

Upozorňujeme na tři nové výzvy MAS, které byly vyhlášeny k 3. 4. 2017.

 
03. 04. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Veletrh pracovních příležitostí v Kyjově

Okresní hospodářská komora Hodonín pořádá v úterý 5. 4. 2017 Veletrh pracovních příležitostí. Akce se zúčastní i zástupci MPSV, kteří nabídnou informace o Operačním programu Zaměstnanost (aktuální a připravované výzvy, možnosti čerpání dotací apod.)

 
03. 04. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nové dokumenty pro příjemce ve výzvách na další profesní vzdělávání

Upozorňujeme, že byly zveřejněny nové dokumenty pro příjemce ve výzvách zaměřených na další profesní vzdělávání financované jednotkovými náklady.

 
31. 03. 2017

Nová výzva MAS pro sociální oblast

Upozorňujeme, že 22. 3. 2017 byla vyhlášena výzva MAS Královská stezka zaměřená na sociální služby, další aktivity sociálního začleňování a komunitní centra.

 
23. 03. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Nová výzva MAS Železnohorský region

Upozorňujeme, že 20. 3. 2017 byla vyhlášena výzva MAS pro oblast prorodinných opatření.

 
20. 03. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzvy podporující transformaci pobytových služeb a služby komunitního typu

Upozorňujeme, že 20. 3. 2017 byla vyhlášena výzva č. 066 OPZ s cílem zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

 
20. 03. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Nové výzvy MAS ORLICKO

Upozorňujeme, že 15. 3. 2017 byly vyhlášeny 2 výzvy pro oblast zaměstnanosti a prorodinných opatření.

 
15. 03. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzev pro územní samosprávné celky

15. 3. 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 058 a 117 OPZ zaměřené na optimalizaci procesů a profesionalizaci veřejné správy.

 
15. 03. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Aktualizace Pokynů pro vyplnění formuláře žádosti o podporu z OPZ

Upozorňujeme, že byla uveřejněna aktualizovaná verze Pokynů pro vyplnění formuláře žádosti o podporu z OPZ pro projekty se skutečně prokazovanými výdaji a případně také s nepřímými náklady.

 
14. 03. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Ceny RegioStars 2017

Realizujete zajímavý projekt, který si podle vás zaslouží pozornost a ocenění? Zúčastněte se soutěže RegioStars 2017, která hledá inovativní projekty financované z evropských fondů, které mohou sloužit jako inspirace ostatním!

 
13. 03. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Doplňující informace pro příjemce výzvy č. 060

Upozorňujeme, že na stránce výzvy č. 060 OPZ Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! byl uveřejněn soubor s doplňujícími informacemi, který se týká několika oblastí spojených s realizací projektů.

 
07. 03. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Jobs Expo 2017

Zveme vás na veletrh pracovních příležitostí Jobs Expo, který se koná ve dnech 9. a 10. března 2017 na Výstavišti v Praze Holešovicích.

 
06. 03. 2017

Nové výzvy MAS

Upozorňujeme, že byly vyhlášeny další výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření, sociální oblasti a zaměstnanost.

 
27. 02. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Otevření detašovaného pracoviště v Ostravě

Upozorňujeme, že od 20. 2. 2017 bude v Ostravě otevřeno detašované pracoviště řídicího orgánu OPZ. Zájemci zde mohou bezplatně konzultovat možnosti čerpání z OPZ, získat podrobnosti o aktuálních výzvách apod.

 
15. 02. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nová výzva MAS na prorodinná opatření

Upozorňujeme, že 3. 2. 2017 byla vyhlášena výzva MAS Lípa pro venkov zaměřená na podporu prorodinných opatření.

 
06. 02. 2017

Překročení alokace výzvy č. 132 (dětské skupiny)

Upozorňujeme žadatele, že ve výzvě č. 132 OPZ zaměřené na vznik a provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu již došlo k překročení alokace. K 1. 2. 2017 14:00 byly zaregistrovány žádosti v souhrnné hodnotě překračující 0,65 miliardy Kč.

 
01. 02. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Nové výzvy MAS Pošumaví

Upozorňujeme, že 31. 1. 2017 byly vyhlášeny 2 nové výzvy MAS Pošumaví zaměřené na podporu sociálního začleňování.

 
31. 01. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Nový formulář ve výzvě č. 063

Upozorňujeme žadatele ve výzvě č. 063 na aktualizovanou přílohu č. 3 ( Formulář čestného prohlášení - Identifikace skutečných majitelů právnické osoby).

 
25. 01. 2017