Zpět

Nový dokument pro příjemce z výzvy č. 043 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 043 byl zveřejněn nový dokument Metodika zařazování zaměstnání do CZ-ISCO pro účely statistiky trhu práce.

Dokument již není dosupný pod odkazem http://www.ispv.cz/getfile/baa67545-990e-495b-a540-89448d3fbcf2/Brozura_CZ_ISCO.aspx?di (viz Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání, kapitola 5.3.1, poznámka pod čarou č. 41), ale nově na stránce výzvy č. 043.

 


 
Uveřejněno: 21. 4. 2017
 
Aktualizováno: 21. 4. 2017
 
 
Určeno pro: Příjemce