Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Prodloužení výzvy č. D8

Upozorňujeme, že žádosti ve výzvě č. D8 OP LZZ zaměřené na posílení aktivních politik zaměstnanosti je možné předkládat až do 20. května 2014 do 12:00.

 
02. 05. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 5. 5. 2014

V pondělí 5. května 2014 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
02. 05. 2014

ESF se představí na NGO Marketu 2014

Prijďte se podívat na již 15. ročník veletrhu neziskový organizací NGO Market, který se koná v pátek 25. dubna 2014 a jehož hlavním partnerem je ESF.

 
24. 04. 2014

Prezentace na seminář pro žadatele ve výzvě č. D6

Upozorňujeme, že byly uveřejněny prezentace na semináře pro žadatele ve výzvě č. D6 OP LZZ (integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce), které se konají 24. a 25. dubna.

 
23. 04. 2014

Vyhlášení výzvy č. D8

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. D8 OP LZZ na podporu zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

 
22. 04. 2014

Podklady pro příjemce výzvy č. C2 při zpracování monitorovacích zpráv

Upozorňujeme, že příjemci výzvy č. C2 OP LZZ (Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany) mohou při zpracování monitorovacích zpráv využít nově zveřejněné nepovinné přílohy.

 
18. 04. 2014

Výsledky výzvy č. B7

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky 2. kola výzvy č. B7 OP LZZ zaměřené na sociální inovace.

 
16. 04. 2014

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. D2

Vážení žadatelé, při osobním doručení žádosti o dotaci ve výzvě č. D2 (Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci), prosíme, předkládejte 2x předvyplněné Potvrzení o převzetí žádosti. Výrazně tak zjednodušíte proces převzetí žádosti. Děkujeme.

 
14. 04. 2014

Vyhlášení výzvy č. D5

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. D5 OP LZZ na podporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním.

 
11. 04. 2014

Stanovisko vyhlašovatele výzvy č. C2 - pracovní výkazy

Upozorňujeme příjemce výzvy č. C2 OP LZZ zaměřené na podporu standardizace orgánů sociálně právní ochrany, že bylo uveřejněno důležité stanovisko k vyplňování pracovních výkazů.

 
10. 04. 2014

Hodnocení žádostí ve výzvě č. D1

Na stránce výzvy č. D1 OP LZZ zaměřené na podporu standardizace orgánů sociálně právní ochrany byly zveřejněny aktuální informace o hodnocení žádostí o dotaci.

 
07. 04. 2014

Revize prováděcího dokumentu OP LZZ

Upozorňujeme, že k 4. 4. 2014 byla provedena revize prováděcího dokumentu OP LZZ.

 
04. 04. 2014

Vyhlášení výzvy č. D7

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. D7 OP LZZ na podporu sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. Důraz je kladen na vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb.

 
31. 03. 2014

Vyhlášení výzvy č. D6

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. D6 OP LZZ na posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

 
31. 03. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 1. 4. 2014

V úterý 1. dubna 2014 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikaceBenefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
28. 03. 2014

Revize příruček tzv. desatera OP LZZ a dalších dokumentů

Upozorňujeme, že od 1. 4. 2014 platí aktualizované verze 5 příruček tzv. desatera OP LZZ, formulářů monitorovacích zpráv a prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti (jeden z podkladů pro uzavření právního aktu o poskytnutí podpory).

 
27. 03. 2014

Revize výzvy č. B9

Upozorňujeme, že byl revidován text výzvy č. B9 z důvodu úpravy kapitoly 9. Nepřímé náklady.

 
14. 03. 2014

Hodnocení žádostí ve výzvě č. D1

Do výzvy č. D1 OP LZZ zaměřené na podporu standardizace orgánů sociálně právní ochrany bylo přijato 21 žádostí o dotaci. Dne 10. 3. 2014 bylo ukončeno formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Jedna žádost byla po tomto kole hodnocení vyřazena, 20 žádostí bylo předáno k věcnému hodnocení.

 
12. 03. 2014

Odstávka webu ve čtvrtek 6.3.2014 od 20:00

Upozorňujeme, že ve čtvrtek 6. března 2014 proběhne od 20:00 do 21:00 další odstávka webu ESF v ČR z důvodu technické údržby. Úpravy bohužel nebylo možné provést v rámci odstávky v pátek 28. února 2014. Za případné komplikace se omlouváme. Řídicí orgán OP LZZ

 
03. 03. 2014

Vypořádání veřejného připomínkování OP Zaměstnanost

Upozorňujeme, že bylo uveřejněno vypořádání připomínek, které Řídicí orgán obdržel v rámci veřejného připomínkování návrhu OP Zaměstnanost.

 
27. 02. 2014