Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Revize prováděcího dokumentu OP LZZ

Upozorňujeme, že k 4. 4. 2014 byla provedena revize prováděcího dokumentu OP LZZ.

 
04. 04. 2014

Vyhlášení výzvy č. D7

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. D7 OP LZZ na podporu sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. Důraz je kladen na vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb.

 
31. 03. 2014

Vyhlášení výzvy č. D6

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. D6 OP LZZ na posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

 
31. 03. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 1. 4. 2014

V úterý 1. dubna 2014 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikaceBenefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
28. 03. 2014

Revize příruček tzv. desatera OP LZZ a dalších dokumentů

Upozorňujeme, že od 1. 4. 2014 platí aktualizované verze 5 příruček tzv. desatera OP LZZ, formulářů monitorovacích zpráv a prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti (jeden z podkladů pro uzavření právního aktu o poskytnutí podpory).

 
27. 03. 2014

Revize výzvy č. B9

Upozorňujeme, že byl revidován text výzvy č. B9 z důvodu úpravy kapitoly 9. Nepřímé náklady.

 
14. 03. 2014

Hodnocení žádostí ve výzvě č. D1

Do výzvy č. D1 OP LZZ zaměřené na podporu standardizace orgánů sociálně právní ochrany bylo přijato 21 žádostí o dotaci. Dne 10. 3. 2014 bylo ukončeno formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Jedna žádost byla po tomto kole hodnocení vyřazena, 20 žádostí bylo předáno k věcnému hodnocení.

 
12. 03. 2014

Odstávka webu ve čtvrtek 6.3.2014 od 20:00

Upozorňujeme, že ve čtvrtek 6. března 2014 proběhne od 20:00 do 21:00 další odstávka webu ESF v ČR z důvodu technické údržby. Úpravy bohužel nebylo možné provést v rámci odstávky v pátek 28. února 2014. Za případné komplikace se omlouváme. Řídicí orgán OP LZZ

 
03. 03. 2014

Vypořádání veřejného připomínkování OP Zaměstnanost

Upozorňujeme, že bylo uveřejněno vypořádání připomínek, které Řídicí orgán obdržel v rámci veřejného připomínkování návrhu OP Zaměstnanost.

 
27. 02. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 3. 3. 2014

V pondělí 3. března 2014 od 6:00 - 15:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
26. 02. 2014

Odstávka webu v pátek 28.2.2014 od 16:00

Upozorňujeme, že v pátek 28. února 2014 proběhne od 16:00 odstávka webu ESF v ČR z důvodu technické údržby. Odstávka bude trvat 30 minut. Za případné komplikace se omlouváme. Řídicí orgán OP LZZ

 
26. 02. 2014

Vyhlášení výzvy č. D2

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. D2 OP LZZ na podporu sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.

 
13. 02. 2014

Výsledky výzvy č. 30

Upozorňujeme, že byly zveřejněny poslední výsledky výzvy č. 30 OP LZZ zaměřené na sociální ekonomiku.

 
10. 02. 2014

Výsledky výzvy č. B9

Upozorňujeme, žy byly zveřejněny výsledky 5. uzávěrky výzvy č. B9

 
07. 02. 2014

Veřejné připomínkování nových pravidel EU k veřejné podpoře

Upozorňujeme, že během února a března 2014 je možné zasílat připomínky k návrhům Evropské komise týkajícím se nových pravidel veřejné podpory. Dokumenty jsou dostupné v anglickém jazyce, připomínky je možné zasílat ve všech úředních jazycích, tedy i v češtině.

 
07. 02. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 3. 2. 2014

V pondělí 3. února 2014 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
29. 01. 2014

Nábor hodnotitelů pro OP Zaměstnanost

Dovolujeme si vás informovat, že nábor externích hodnotitelů pro Operační program Zaměstnanost proběhne v druhé polovině letošního roku. Podmínky náboru budou zveřejněny nejpozději ve druhém čtvrtletí letošního roku.

 
24. 01. 2014

Aktualizace Metodického postupu k zadávání veřejných zakázek podle zákona

Řídicí orgán OP LZZ vydal 22. ledna 2014 aktualizovanou verzi Metodického postupu k zadávání veřejných zakázek podle zákona. Jedná se o nezávazný dokument, který má sloužit jako pomůcka při realizaci zadávacího řízení. Metodický postup doplňuje i prohlášení k tzv. technické novele zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 
22. 01. 2014

Výsledky výzvy č. B7

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky 1. kola výzvy č. B7 OP LZZ zaměřené na sociální inovace.

 
15. 01. 2014

Výsledky výzvy č. C1

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. C1 OP LZZ zaměřené na podporu sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.

 
09. 01. 2014